Naturreservatet

Trysunda naturreservat

Trysunda naturreservatet är bildat för att bevara den fina naturen och fiskelägets speciella kulturmiljö. Från hamnen leder ett nät av strövstigar till flera badvikar, klippstränder, utsiktspunkter med mera.

 

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.


Fiskeläget

Fiskeläget är det bäst bevarade längs hela Ånger-manlandskusten, och grundades av Gävlefiskarna på 1500-talet. Då ledde tre sund (därav namnet Trysynda) in till den skyddade hamnen men genom landhöjningen finns nu bara ett kvar.


Det fina fiskarkapellet från 1600-talet med sina vackra väggmålningar är en klenod i Höga Kusten. Ett fiskemuseum finns i en av sjöbodarna och visar det liv som fiskarna levde här förr. Nuförtiden bor bara några personer året om på ön.


Berggrunden

Berggrunden i reservatet Trysunda är intressant och en vandring längs stränderna bjuder på en färgprakt med rundade röda, svarta och gråa stenar.


Trysunda med omgivande öar har en spännade geologisk bakgrund som härstammar från vulkanisk aktivitet. Den röda nordingrågraniten är cirka 1 580 miljoner år och delar utrymmet med grå varvig sandsten som överlagrats av mörk diabas från 1 200 - 1 400 miljoner år sedan. På Skrubbans sydsida det så kallade fågelberget bildar 40 meter lodräta diabaspelare ett kubiskt system av vertikala klyftor och horisontella avsatser.


I Björnviken på norra delen av Trysunda finns en lång sandstrand lämplig för sol och bad och i diabasknallen bakom hittar du den 10 meter höga Malmgrottan, ett namn den säkert fått genom att det i detta område finns spår från tidigare gruvbrytning av vanadin på ön.


Örtrik flora och fågelliv

Floran på öarna i reservatet är rik. Diabasen gynnar en örtrik flora som kan ses bland annat på Skrubban med arter som blåsippa, liljekonvalj, tibast, getrams, vanlig låsbräken, nattviol  och fjällnejlika. Tuvbräcka växer dels i Kapellsbergets branter på Trysunda och dels på Skrubbans branter ner till bara ett par meter över havet. Strandtrav förekommer också inom reservatet bland annat på Skrubban.


Gistvallarna runt fiskeläget har intressant torrängsflora med lågväxta gräsarter och kulturväxter som backtimjan, lomme, daggkåpa, låsbräken och nordlåsbräken. Skogarna på öarna i reservatet består av hällmarkstallskog och barrblandskog och riktigt vridna gammeltallar förekommer rikligt framförallt på Skrubban.


Fågellivet på Trysunda består förutom av vitfågel, av arter som ejder, svärta och tobisgrissla vilka häckar runt öarna. På Skrubbans fågelberg häckar gråtrut, havsttrut och fiskmås.


Här kan du läsa mer!